Tủ lạnh Hitachi gương dung tích 517l

26.000.000

Tủ lạnh hitachi gương
Dung tích 517l
Date 2014
Bh 12 tháng
Cửa điện trợ lực